HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA

Ing. Filip Kúrňava
Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Hypotekárny špecialista

Ing. Filip Kúrňava

 Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Aký typ nehnuteľnosti môžete založiť, aby ste získali hypotéku?

Aby Vám banka poskytla hypotekárny úver je potrebné, aby ste v prospech banky založili nehnuteľnosť, ktorej hodnota je dostatočná k výške hypotéky, ktorú žiadate.

Hodnota nehnuteľnosti sa určuje na základe znaleckého posudku, ktorý vypracuje znalec. Tento posudok ešte preverí banka a oznámi, či hodnotu nehnuteľnosti akceptuje.

Prečo banka potrebuje záložné právo na Vašej nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť so záložným právom v prospech banky slúži na to, aby v prípade, že prestanete splácať hypotéku banka mohla splatiť Váš dlh tým, že predá založenú nehnuteľnosť a z peňazí vyplatí zostatok úveru. Ak ju predá za viac ako je zostatok úveru, tak zvyšok peňazí vyplatí majiteľovi nehnuteľnosti.

Čo je pre banku dôležité

Pre banku je dôležité, aby nehnuteľnosť, ktorú chcete založiť bola ľahko predateľná. Najlepšia nehnuteľnosť pre banku je byt vo väčšom meste, nasledujú rodinné domy a pozemky. Pri rodinných domoch je potrebné, aby boli vysporiadané všetky vlastnícke vzťahy nielen na nehnuteľnosti, ale aj na pozemku, na ktorom dom stojí. Pri pozemkoch je ideálne, ak je stavebný a sú na ňom inžinierske siete.


HYPOTÉKA ALL INCLUSIVE