HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA

Ing. Filip Kúrňava
Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Hypotekárny špecialista

Ing. Filip Kúrňava

 Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Toto musíte mať poistené, ak sa nechcete báť, že Vám banka zoberie nehnuteľnosť

V tomto článku Vám ukážem, čo musíte mať poistené na to, aby ste v prípade akýchkoľvek zdravotných problémov nemali problém so splácaním Vašej hypotéky.

Úraz alebo choroba sú dve zdravotné riziká, ktorá Vám môžu skomplikovať splácanie hypotéky. Čo je choroba a čo je úraz? Každý zdravotný problém, ktorý nevznikol úrazom je choroba.

Poistenie PN-ky
Vďaka tomuto pripoisteniu spolu s tzv. nemocenskou dávkou sa Váš príjem v prípade dlhodobej PN-ky nezníži. Keď sa človeku stane úraz alebo ochorie a nemôže vykonávať svoju prácu, ostáva na PN-ke. V tomto čase dostáva tzv. nemocenskú dávku, ktorá je ale výrazne nižšia ako jeho príjem, a preto pre prípad dlhodobej PN-ky je dôležité mať poistenie PN-ky.

Poistenie invalidita
Po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch, kedy je človek PN, sa väčšinou priznáva invalidita (najskôr po 1 roku liečby). V tejto chvíli už človek nie je PN, preto poistné plnenie z pripoistenia PN-ky už nebude dostávať. Naopak dostane poistné plnenie z pripoistenia invalidity buď formou jednorázovej výplaty alebo formou pravidelného invalidného dôchodku.

Poistenie smrti
Ak je ochorenia alebo úraz vážny, liečba neuspeje a dôjde až k smrti poisteného, tak poisťovňa vyplatí celú hypotéku alebo jej časť podľa toho ako to máte nastavené.

Cena poistenia
Cena závisí od výšky poistných súm, Vášho veku a zdravotného stavu. Preto poistenie neodkladajte.

Koho poistiť
Poistenie je v prvom rade dôležité pre tých členov domácnosti, ktorí prinášajú príjem. Dôležité je aj poistenie osôb, ktoré neprinášajú príjem, ale prinášajú hodnoty (napr. žena na materskej dovolenke). Pri výpadku takejto osoby môže byť finančne náročné zabezpečiť chod domácnosti.

Výber poisťovne
Poistný trh ponúka obrovskú škálu možností a kombinácií rozsahu poistenia. A preto pre zmysluplný výber si porovnajte viaceré ponuky alebo ušetrite čas a nechajte si poradiť od odborníka. Pri uzatváraní poistenia je nevyhnutné správne a kompletne vyplniť zdravotný dotazník, nič nezamlčať. Vyhnete sa tak prípadným problémom pri poistnej udalosti.


HYPOTÉKA ALL INCLUSIVE