HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA

Ing. Filip Kúrňava
Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Hypotekárny špecialista

Ing. Filip Kúrňava

 Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Aký je rozdiel medzi aktuálnou a budúcou hodnotou rozostavaného domu?

V znaleckom posudku na rozostavaný dom nájdete jeho aktuálnu aj budúcu hodnotu.

Aktuálna hodnota, ako už názov napovedá, hovorí o tom, akú hodnotu má stavba v čase návštevy znalca.

Budúca hodnota zase hovorí o tom, akú hodnotu bude mať dom po dokončení.

V znaleckom posudku tiež nájdete, že aktuálna aj budúca hodnota rozostavaného domu sa ďalej rozdelujú na všeobecnú, technickú a východiskovú hodnotu.

Všeobecná hodnota je odhad trhovej ceny v danom čase a v danej lokalite.

Výhodisková hodnota je odhad ceny, za ktorú by bolo možné dom postaviť.

Technická hodnota je odhad ceny východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania. Pri novostavbách je východisková a technická hodnota rovnaká.


HYPOTÉKA ALL INCLUSIVE