HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA

Ing. Filip Kúrňava
Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Hypotekárny špecialista

Ing. Filip Kúrňava

 Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Hypotéka na stavbu domu a lehota na dokončenie stavby v stavebnom povolení

Súčasťou žiadosti o hypotéku na stavbu domu je aj stavebné povolenie.

Lehota na dokončenie stavby, ktorú určí stavebný úrad väčšinou banka použije na stanovenie termínu do ktorého je potrebné doložiť kolaudačné rozhodnutie.

Túto podmienku banka zakomponuje do hypotekárnej zmluvy do odseku „Podmienky po čerpaní“ alebo „Záväzky dlžníka“.

Pokiaľ sa stavba neskolauduje do tejto lehoty, je potrebné stavebný úrad požiadať o jej predĺženie a následne toto rozhodnutie doručiť do banky.

Ak do termínu uvedeného v hypotékarnej zmluve nieje do banky dodané kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o predĺžení lehoty na dokončenie stavby, tak banka môže dlžníkovi poslať spoplatnenú upomienku (pokutu) za nedodržanie podmienok a ďalej sa bude dožadovať splnenia tejto podmienky.


HYPOTÉKA ALL INCLUSIVE