HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA

Ing. Filip Kúrňava
Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Hypotekárny špecialista

Ing. Filip Kúrňava

 Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Koľko hypoték môžem naraz splácať?

Splácate hypotéku a chcete si zobrať ďalšiu? V takom prípade Vás bude zaujímať, že teoreticky môžete splácať ľubovoľný počet hypoték. Podmienkou je, aby ste mali dostatočný príjem.

Predtým, ako Vám banka poskytne akýkoľvek úver, preveruje Vašu finančnú situáciu. Overí si všetky Vaše príjmy a výdavky. Spôsob, akým banka overuje príjem žiadateľa o úver, som sa venoval v tomto článku: Ako banka preveruje príjem žiadateľa o hypotéku?

Medzi výdavky, ktoré banku zaujímajú, sú splátky skôr poskytnutých úverov, aktívne kreditné karty, aktívne povolené prečerpania na účte, výška vyživovacej povinnosti určená súdom, prípadne iné súdom určené pravidelné platby.

Následne sa uplatnia tzv. regulačné obmedzenia, ktoré podľa potreby mení a pridáva Národná banka Slovenska. Najznámejším obmedzením je DTI a DSTI.


HYPOTÉKA ALL INCLUSIVE