HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA

Ing. Filip Kúrňava
Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Hypotekárny špecialista

Ing. Filip Kúrňava

 Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Pravidlá vedenia inžinierskych sietí cez cudzí pozemok pri hypotéke na stavbu domu

Ak idete stavať dom na pozemku, na ktorý vedú prípojky inžinierskych sietí cez pozemky vo vlastníctve tretích osôb, je potrebné, aby majitelia týchto pozemkov s tým súhlasili.

Na to, aby stavebný úrad vydal stavebné povolenie stačí, aby ste s majiteľmi daných pozemkov u notára spísali „Dohodu o zriadení časti (vodovodnej, plynovej, …) prípojky na cudzom pozemku„.

ALE

na schválenie hypotéky táto dohoda bankám nestačí
.

Banky vyžadujú aby právo vedenia (plynovej, vodovodnej, …) prípojky cez pozemky vo vlastníctve tretích osôb bolo zriadené vecným bremenom „in rem“.

Ak toto nebude splnené, banka nebude akceptovať novopostavený dom ako vhodné zabezpečenie pre hypotéku.


HYPOTÉKA ALL INCLUSIVE