HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA

Ing. Filip Kúrňava
Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Hypotekárny špecialista

Ing. Filip Kúrňava

 Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Pravidlá založenia druhej nehnuteľnosti počas výstavby

Ak chcete založiť inú nehnuteľnosť počas výstavby rodinného domu, aby Vám banka poskytla viac peňazí v prvej tranži, je potrebné, aby zakladaná nehnuteľnosť spĺňala isté pravidlá. Tu sú niektoré z nich:

1. na zakladanej nehnuteľnosti nesmie byť vecné bremeno „Právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti“

2. ak je nehnuteľnosť už založená v prospech inej hypotéky, môžete ju znova založiť len v tej istej banke, ak to umožňuje hodnota nehnuteľnosti a výška zostatku pôvodnej hypotéky

3. ak nie ste majiteľ nehnuteľnosti, tak niektoré banky vyžadujú, aby ste boli s majiteľmi spriaznené osoby (rodičia, súrodenci, …)


HYPOTÉKA ALL INCLUSIVE