HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA

Ing. Filip Kúrňava
Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Hypotekárny špecialista

Ing. Filip Kúrňava

 Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Prístupová cesta k pozemku, na ktorom staviate dom

Vedeli ste, že ak nemáte správne právne vyriešenú prístupovú cesta k pozemku na ktorom chcete stavať dom, tak banka Vám hypotéku neposkytne?

Ak Váš pozemok priamo nehraničí s obecnou alebo štátnou cestou, ale je spojený s obecnou alebo štatnou cestou prostredníctvom inej parcely, ktorá je vo Vášom spoluvlastníctve alebo je vo vlastníctve inej osoby, potom je potrebné aby na tejto parcele bolo zriadené vecné bremeno „in rem“, ktorému zodpovedá právo uloženia inžinierskych sietí a tiež vecné bremeno „in rem“ právo prechodu a prejazdu.

Viac sa dozviete v krátkom videu:


HYPOTÉKA ALL INCLUSIVE