HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA

Ing. Filip Kúrňava
Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Hypotekárny špecialista

Ing. Filip Kúrňava

 Od roku 2012 pomáham ľuďom pri vybavovaní hypoték a financovaní bývania.

Výpočet výšky 1. tranže hypotéky na stavbu domu

Pri hypotéke na stavbu domu, banka väčšinou uvoľňuje schválené peniaze postupne, v jednotlivých tranžiach, podľa toho ako napreduje výstavba.

Výpočet výšky 1. tranže hypotéky na stavbu domu, ktorú banka uvoľní, sa vypočíta na základe údajov v znaleckom posudku.

Výška prvej tranže je vo väčšine prípadov 80% z aktuálnej hodnoty rozostavaného domu.

Aktuálna hodnota rozostavaného domu sa vypočíta ako percento dokončenosti z hodnoty domu po dokončení.

Príklad:

  • budúca všeobecná hodnota nehnuteľnosti po dokončení podľa znaleckého posudku: 300 000 eur
  • aktuálne percento dokončenosti stavby podľa znaleckého posudku: 30%
  • aktuálna všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 90 000 eur (30% z 300 000 eur)
  • maximálna výška schválenej hypotéky: 80% z 300 000 eur = 240 000 eur
  • 1. tranža maximálne 80% z 90 000 eur = 72 000 eur

HYPOTÉKA ALL INCLUSIVE